Թարգեթ Դիվելոփմենտ ՓԲԸ
Վազգեն Սարգսյան փ. 10,
Պիացցա Գրանդե 3րդ հարկ, սենյակ 7
Երեվան 0010, Հայաստան
Հեռախոս: +374 (0) 10 501 501

Էլեկտրոնային Փոստ